Konpol s.c.

biuro rachunkowe, biuro doradców podatkowych

Oferta biura rachunkowego

W zakresie swoich usług Biuro oferuje kompleksową obsługę księgową małych i średnich firm która polega na:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych - pełna księgowość,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów - zasady ogólne,
 • prowadzenia ewidencji przychodów - zasady zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji takich jak:
  • ewidencja środków trwałych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • karty wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT
 • sporządzanie analiz ekonomicznych i wniosków kredytowych,
 • opracowanie Zakładowego Planu Kont,
 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS i przelewów,
 • rozliczanie podatku dochodowego osób fizycznych,
 • wykonujemy również czynności nie wymienione wyżej.

Biuro Rachunkowe KONPOL posiada certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Nr 4993 ⁄ 2004.

Działalność w zakresie świadczenia usług księgowych prowadzimy od 1990 roku, zatem posiadamy już dość długą praktykę w tym zakresie. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności księgowej.
Proponujemy solidną i fachową obsługę w konkurencyjnych cenach. Gwarantujemy zachowanie tajemnicy Firmy i nie działanie na szkodę zlecającego.
Zlecenie prowadzenia księgowości w naszym Biurze jest bardzo korzystne i wygodne dla Firm, ponieważ w przypadku wszelkich niejasności reprezentujemy swoich klientów przed US i ZUS. Ponadto w przypadku kontroli u naszych klientów przejmujemy wszelkie obowiązki obsługi jak i wyjaśnień wobec kontrolujących.
W naszym Biurze niezbędny jest krótki, jednorazowy kontakt w miesiącu aby odebrać gotowe przelewy do ZUS i zostawić własne dokumenty do księgowania. Wszelkie deklaracje do odpowiednich urzędów Biuro dostarcza osobiście lub w formie elektronicznej. Za świadczone usługi wystawiamy Faktury VAT, które są kosztem dla naszych klientów.
Na podstawie otrzymanych od Zlecającego dokumentów Biuro zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji z należytą starannością i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.